St.Svithun utvider tilbudet

fungames_fanart

St.Svithun utvider tilbudet St.Svithun har søkt Stavanger kommune om ekstramidler til helsefremmede og forebyggende tiltak og fått tilslag. Midlene skal blant annet brukes til å utvide e-sport tilbudet fra 11 […]