Høstferie på Kvadrat

Einherjar på Kvadrat

Spill og lær e-sport med profesjonelle trenere tilstede. Vi rigger 12 gaming-pc’er. Einherjar e-sport klubb er arrangør.   Sjekk ut Høstferie på Kvadrat – Einherjar Esport

St.Svithun utvider tilbudet

fungames_fanart

St.Svithun utvider tilbudet St.Svithun har søkt Stavanger kommune om ekstramidler til helsefremmede og forebyggende tiltak og fått tilslag. Midlene skal blant annet brukes til å utvide e-sport tilbudet fra 11 […]