GDPR

PERSONVERNERKLÆRING

1. BEHANDLINGSANSVARLIG
IT-Ansvarlig i Einherjar Esport er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse,kjønn, fødselsdato, relasjoner til andre familiemedlemmer (foresatte og søsken). Vi lagrer også deltakelseshistorikk ved treninger samt kjøpte tjenester.

3. FORMÅL MED BEHANDLINGEN
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Samt for å administrere medlemskap,påmelding/deltagelse i aktiviteter.

4. GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

5. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

6. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. BRUK AV DATABEHANDLER
I enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører, som for eksempel IT-leverandører, markedsføringsbedrifter, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser, utstedere av nyhetsbrev etc. Disse mottakerne behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser. 

8. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

9. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

10. INFORMASJONSSIKKERHET
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

KONTAKTINFORMASJON
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
Epost: [email protected]