Våre partier

Bli kjent med partiene vi tilbyr. Våre avdelinger velger selv de partiene som det er interesse for.

Våre partier oppdateres regelmessig med nye spill som passer inn i vår treningsplan. Ta gjerne kontakt med våre trenere, skulle du ha spørsmål rundt hvilke parti som passer deg og hvordan du bør gå frem.

Alle Parti

Fun Games (FG)

Fun Games et parti for de som ønsker å spille og bli kjent med andre med like interesser, samt å utforskere kjente eller nye spillopplevelser. Partiet legger tilrette for god og sunn spillkultur hos utøverne ved at trenerne lager opplegg hvor alle utøvere har et felles mål og spill som de jobber med for hver trening. På Fun Games får utøverne jobbe godt med kommunikasjonsferdigheter og deres samarbeidsevner gjennom spill som er inkluderende. Fun Games skiller seg fra de fleste av spillpartiene i Einherjar med at fokuset ikke er på konkurranse aspektet ved eSport, men heller på gamerkultur og mer avslappet spilling. Derfor veksler partiet mellom spill for å holde det underholdene for utøverne. Vi prøver å forholde oss til spill som er tilgjengelig gjennom Xbox Game Pass (en slags Netflix for spill), men går også innom andre spill som Minecraft og lignende. Derfor må utøvere på Fun Games partier også ha en Microsoft konto med abonnement på Xbox Game Pass slik at alle kan spille samme spill.

Vanskelighetsgrad

Rocket league (RL)

Rocket League er et spill som stiller sterkt i esport-verdenen, mange gode elementer som lagspill, kommunikasjon og mekaniske ferdigheter, dette gjør det til et spill som passer godt inn hos oss i Einherjar. Det er et av de nyeste partiene hos oss og derfor har vi ikke nivåkrav på deg som utøver. Vi står med en del pedagogisk kunnskap og spillerfaring, og kan gi god hjelp både for deg som er helt ny til spillet og du som allerede har lagt en del timer inn i spillet. Men det skal sies om du er helt ny til spillet så vil det kreve en del av deg om du vil komme på et ganske høyt nivå, det er et mekanisk vanskelig spill og krever litt pågangsmot i starten. Vi foretrekker at utøverne har mulighet til å spille hjemme mellom treningene, da kan vi gi dem noe å jobbe med for å opprettholde en jevn utvikling. Treningene våre består av litt forskjellig, individuell «drilling» for å bedre de mekaniske egenskapene, spill blant utøverne for å få en bedre forståelse for spillet og øve på god kommunikasjon. Trenerne må se dette an på utøverne sitt nivå, men vi tilpasser oss og lager opplegg som passer best til de som ønsker utvikling innen Rocket League hos oss. Utøverne kan forvente at vi trenere ser dem og lytter, vi vil tilby det de ønsker mest.

Vanskelighetsgrad

Counter Strike 2

CS er et av de spillene vi i Einherjar har mest erfaring med, vi har hatt cs-treninger siden starten av Einherjar og har trenere med over 10 års erfaring. Dette gir oss ganske bred forståelse over hvordan eSport treninger bør foregå samtidig som vi er fleksible for hva utøverne ønsker. Vi tilbyr en forsmak på det eSport bringer, med kommunikasjon og godt lagspill. Målet for oss trenere er å legge opp til interessant og god undervisning i CS, samt god assistanse når vi observerer utøverne spille. I en typisk trening bruker vi første halvdel på teori og andre halvdel på å teste det ut i praksis. Dere kan forvente at vi hører dere og interesserer oss i deres utvikling. Så om du er ny til spillet og interessert i å utvikle deg, men usikker på hva du bør gjøre, så kan vi hjelpe deg med dette!

Vanskelighetsgrad

Leikr

Leikr ligger i navnet at her er det den sosiale arenaen og “lek” som ligger i fokus. Med suksessen til Fun Games ønsker vi å tilby et lignende parti for de som er på ungdomskolen og oppover. Ulikt fra Fun Games vil Leikr partiet være mer fritt for utøverne med tanke på spill og hva treningene skal inneholde. Utøverne kan forvente at trenere legger opp til generelle øvelser i spill og tilrettelegger for at det blir samspill mellom utøverne på treningene. Utøverne er direkte med å ta avgjørelser på hvilke spill som skal spilles på trening og hva som skal være fokuset for treninger eller hele perioder. Flere grupper kan spille forskjellige spill så lenge det er inkluderende og ingen er utelatt. Det er satt en aldersgrense på dette partiet slik at utøverne skal ha mulighet til å spille spill med høyere aldersgrenser. Likevel må foreldre sende skriftlig godkjenning for sin enkelte utøver når det skal spilles spill med 16+ aldersgrense, og derfor vil trenere alltid prøve å spørre hvilke spill som er aktuelle for neste trening slik at godkjenning til foreldre kan sendes ut. En forutsetning for Leikr er at utøverne har spillene som de ønsker å spille i sitt bibliotek! For de som ikke har et stort bibliotek med spill er det masse gode gratis alternativ å anbefale i tillegg til at Einherjar og Revheim Skole har en del på maskinene som kan lånes.

Vanskelighetsgrad

Fortnite

Vi stiller med trenere som har god kompetanse i Fortnite og som ønsker å skape et godt tilbud for ungdommen som vil begynne å spille organisert. Fortnite partiet vil passe for alle, både de som har spillet en del fra før av og de som er relativt nye i spillet. Målet er at alle skal bli bedre i både spill og samspill for å utvikle seg selv så ikke vær redd for å bli med! Treninger vil bestå av både teori, innøving av forskjellige skills til Fortnite og øving på å kommunisere og ikke minst spille sammen som et lag. På fortnite partiet vårt ønsker vi først og fremst at utøverne skal spille sammen fremfor å spille solo.

Vanskelighetsgrad

Valorant (Valo)

Her tilbyr vi veiledning og trening av det grunnlegende i spillet, samt videreutvikling av eksisterende spill kompetanse. Det anbefales også å spille videre på fritiden på det som vi lærer og går gjennom på treninger. Vi har fokus på både konkuranserettet spilling og avslappet i felleskap med andre som har samme interesse. Hos oss kan utøvere forvente å utvikle spillegenskapene sine til det neste nivået, både mekanisk og med generell spillforståelse.

Vanskelighetsgrad

Rainbow Six: Siege (R6)

Fokus på teori for å øke forståelsen for spillet og utprøvelse i andre halvdel av trening. Rainbow Six Siege er derfor for de utøverne som hovedsakelig ønsker å legge tid og arbeid inn i spillet på treningene, hvor spillingen vil være sekundær. Hovedtrener antar at det rundt 100 timer å lære seg spillet og det grunnleggende så det betyr at det krever en del av utøver utenom trening for å sette seg inn i spillet skikkelig. Utøverne på R6 kan forvente å møte trenere som ser deres individuelle behov og legger til rette for at de skal få utvikle seg som et lag samtidig som de får en bedre forståelse for spillet.

Vanskelighetsgrad

League of Legends (LoL)

Leauge of Legends er vår aller nyeste parti! Her er det åpent for både nybegynnere og de som er mer erfarne i spillet. Treningene legges opp i samme stil som de andre partiene på Einherjar hvor treningen er todelt i teori og praksis. Det vil derfor være en fordel å spille aktivt utenom treningene slik at utøveren får øvd på det som skjer på trening og at mye av teorien kan fokuseres på mer avansert spillmekanikk og lagforståelse enn grunnleggende spillforståelse. Spillet har over 140 ulike karakterer som en kan spille som så det er mye som ikke kan gås gjennom på trening, men trenere vil selvsagt være behjelpelig med å lære så mye som mulig! Utøverne kan forvente å få hjelp til å forbedre seg individuelt og som et lag, hvor hovedfokuset ligger på det å spille med et fullt lag som har god synergi.

Vanskelighetsgrad

Overwatch (OW)

Overwatch tilbudet er særlig rettet mot de som er drevet av konkurranseraspektene i Overwatch, og som ønsker å utvikle sine kommunikative og mekaniske ferdigheter på lik linje med annen breddeidrett. Det stilles tydelige forventninger og krav til utøvere av dette partiet. Først og fremst må utøverne innstilles på tydelige teoretiske rammeverk som skal gjennomgås og arbeides aktivt med. Trenerne vil presentere konkrete opplegg som utøverne må være forberedt til. Det kan i noen tilfeller innebære «hjemmelekser» eller forberedelse av annen art. Det anbefales også i høyeste grad at utøvere som melder seg på har et fortrolig forhold til Overwatch og er godt bevandret med spillet og de ulike helter, kart og moduser. Dersom du ikke drives av konkurranseraspektene tilbys Fun Games som et alternativt tilbud som vil appellere mer til «casual gaming» innen trygge og faste rammer.

Vanskelighetsgrad