St.Svithun utvider tilbudet

fungames_fanart


St.Svithun har søkt Stavanger kommune om ekstramidler til helsefremmede og forebyggende tiltak og fått tilslag. Midlene skal blant annet brukes til å utvide e-sport tilbudet fra 11 plasser til 17 plasser. Einherjar arbeider med å få dette på plass innen sesongstart, høsten 2021.