Kongstanke og verdier i Einherjar eSport  

Bakgrunn for verdier og kongstanke:  

 

HVA skal vi være: 

Breddeklubb i e-sport og gaming som balanserer fysisk trening og e-sport. Einherjar er barn og unges første møte med organisert gaming og e-sport.  

Einherjar er en e-sport organisasjon som løfter ungdommers fysiske | psykiske | mentale helse via organisert e-sport og idrett.  

 

HVEM skal vi være? 

Forbilder, gode rollemodeller, positive, kunnskapsrike, referansegruppe, med muligheter for alle aldersgrupper. Vi skal være gode rollemodeller for barn og unge som har kunnskap og ekspertise på e-sport og gaming.  

 

HVORFOR skal vi være? 

Einherjar eSport skal møte nye behov og skape en god breddeidrett som balanserer gaming og fysisk trening.  Organisasjonen ønsker å aktivisere de unge og motivere dem på deres arena, og endre fordommer til gaming. For å inkludere og ta vare på morgensdagens arbeidstakere og åpne opp for de uante mulighetene for læring og utvikling som e-sport tilbringer.  

 

HVORDAN skal vi være? 

Bruk av ressurser, knuse myter, være modige, kule, inkludere foreldre, være en pådriver i regionen vår og benytte påvirkningskraften vår.  


 

Verdier 

Verdigrunnlaget fungerer som styringsverktøy for hele klubben, fra utøvernivå til Generalforsamling. 

 

G – GØY  

Idrettsglede gir gode minner og opplevelser, og er med på å styrke ungdommers fysiske og psykiske helse. 

I – Inkludering  

Å være en del av flokken, og ta vare på flokken.  

 

M – Mot  

«You must be the change you wish to see in the world» (Gandhi)  

E – Ekte  

«Ha et åpent, sjenerøst og høflig sinn, og la folk være som de er!»  

R – Respekt  

«Gjør mer for verden enn verden gjør for deg»  

 

GI MER! 

Disse to ordene definerer kulturen i Einherjar. Hele organisasjonen er bygget opp under denne inspirasjonen – å gi mer! Kulturen vår danner miljø for utvikling, for vekst, og det å ta vare på hverandre, og ta vare på flokken vår. En utøver hos oss blir trent i å gi mer til laget/teamet sitt, en trener vil alltid gi mer til sine utøvere, og det arbeidende styret, de frivillige foreldrene vil alltid gi mer for å være en sosial og trygg arena for trenere og utøvere. Våre samarbeidspartnere gir mer for å utvikle oss videre på veien.   

Gi mer er en livsstil – det er Einherjar familien sin livsstil!  

 

Einherjars kongstanke | Visjon:  

Generasjon G med på laget! 

Mennesker trenger mennesker for å bli mennesker. Vi ønsker å være en fysisk møteplass som tar vare på generasjonen gamere. Med det mener vi å ta de unges kultur, interesse og kunnskap på alvor, og sette dette i organiserte rammer. Sammen med generasjonens over nytter vi flere generasjoners kunnskap og erfaring, som gjør at tilbudet skal oppleves trygt, tilgjengelig og utviklende for alle spill interesserte.