Kongstanke og verdier i Einherjar eSport 

 

Bakgrunn for verdier og kongstanke: 

 

HVA skal vi være: 

Breddeklubb med akademi- og topp tilbud, som balanserer fysisk trening og eSport. Vi blir ungdommers første møte med organisert gaming. 

En eSport organisasjon som løfter ungdommers fysiske | psykiske | mentale helse via organisert eSport og idrett. 

 

HVEM skal vi være? 

Forbilder, gode rollemodeller, positive, kunnskapsrike, ekspertise, referansegruppe, muligheter for alle aldersgrupper. 

Vi skal være gode rollemodeller for ungdom som har kunnskap og ekspertise på eSport og gaming. 

 

HVORFOR skal vi være? 

For å møte nye behov og skape en god breddeidrett som balanserer gaming og fysisk trening, fange ungdom til et rusfritt alternativ, aktivisere dem og motivere dem på deres arena, endre fordommer til gaming. Et nødvendig tiltak som skal synligjøres via symbolikk og endre kultur. 

For å inkludere og ta vare på morgensdagens arbeidstakere og åpne opp for de uante mulighetene for læring og utvikling som eSport tilbringer. 

 

HVORDAN skal vi være? 

Bruk av ressurser, knuse myter, være modige, kule, inkludere foreldre, være en pådriver i regionen vår og gå nasjonalt, ved å benytte påvirkningskraften vår 

Vi skal endre kultur og holdninger gjennom modighet og inkludering. 

 

Verdier 

Verdigrunnlaget fungerer som styringsverktøy for hele klubben, fra utøvernivå til årsmøte.  

 

G – GØY | Idrettsglede gir gode minner og opplevelser, og er med på å styrke ungdommers fysiske og psykiske helse.

I – Inkludering | Å være en del av flokken, og ta vare på flokken. 

 

M – Mot | «You must be the change you wish to see in the world» (Gandhi) 

E – Ekte | «Ha et åpent, sjenerøst og høflig sinn, og la folk være som de er!» 

R – Respekt | «Gjør mer for verden enn verden gjør for deg» 

 

Gi mer! 

Disse to ordene definerer kulturen i Einherjar. Hele organisasjonen er bygget opp under denne inspirasjonen – å gi mer! Kulturen vår danner miljø for utvikling, for vekst, og det å ta vare på hverandre, og ta vare på flokken vår. En utøver hos oss blir trent i å gi mer til laget/teamet sitt, en trener vil alltid gi mer til sine utøvere, og det arbeidende styret, de frivillige foreldrene vil alltid gi mer for å være en sosial og trygg arena for trenere og utøvere. Våre samarbeidspartnere gir mer for å utvikle oss videre på veien.  

Gi mer er en livsstil – det er Einherjar familien sin livsstil! 

 

Einherjars kongstanke | Visjon: 

 

Generasjon G med på laget! 

Mennesker trenger mennesker for å bli mennesker. Vi ønsker å være en sosial møteplass som tar vare på generasjonen gamere. Med det mener vi å ta ungdommens kultur, interesse og kunnskap på alvor, og sette dette i organiserte rammer. Sammen med generasjonens over nytter vi flere generasjoners kunnskap og erfaring, som gjør at tilbudet vårt skal oppleves trygt, tilgjengelig og utviklende for alle spill interesserte.