Randaberg åpner dørene

Nye maskiner til randaberg

Endelig er vi klar for å starte opp Einherjar Randaberg!

Oppstart er onsdag 20. oktober og vi starter med å tilby partiet Fun Games.

Fun Games er et parti for de som ønsker å spille og bli kjent med andre med like interesser, samt å utforskere kjente eller nye spillopplevelser. Partiet legger tilrette for god og sunn spillkultur hos utøverne ved at trenerne lager et opplegg, hvor alle utøvere har et felles mål og spill som de jobber med for hver trening.

På Fun Games får utøverne jobbe godt med kommunikasjonsferdigheter og deres samarbeidsevner gjennom spill som er inkluderende.

Aldersgrense: 6. klasse og oppover

Vi holder til på gamle Harestad skole, i administrasjonsbygget (Torvmyrveien 7). Her har vi har rigget oss til med flunkende nye gaming PCer og utstyr. Er du interessert i tilbudet og vurderer melde på deres ungdom. Gå til Randaberg sin side for mer info.