Revheimsveien 128, 4043 Hafrsfjord
+47 990 16 789

Våre partier avdeling St. Svithun

Fun Games(FG) 


Fun Games et parti for de som ønsker å spille og bli kjent med andre med like interesser, samt å utforskere kjente eller nye spillopplevelser. Partiet legger tilrette for god og sunn spillkultur hos utøverne ved at trenerne lager opplegg hvor alle utøvere har et felles mål og spill som de jobber med for hver trening. På Fun Games får utøverne jobbe godt med kommunikasjonsferdigheter og deres samarbeidsevner gjennom spill som er inkluderende. 
 
Fun Games skiller seg fra de fleste av spillpartiene i Einherjar med at fokuset ikke er på konkurranse aspektet ved eSport, men heller på gamerkultur og mer avslappet spilling. Derfor veksler partiet mellom spill for å holde det underholdene for utøverne. Vi prøver å forholde oss til spill som er tilgjengelig gjennom Xbox Game Pass (en slags Netflix for spill), men går også innom andre spill som Minecraft og lignende. Derfor må utøvere på Fun Games partier også ha en Microsoft konto med abonnement på Xbox Game Pass slik at alle kan spille samme spill. 
 

Overwatch(OW) 

Overwatch tilbudet på St. Svithun ungdomsskole er særlig rettet mot de som er drevet av konkurranseraspektene i Overwatch, og som ønsker å utvikle sine kommunikative og mekaniske ferdigheter på lik linje med annen breddeidrett. Det stilles tydelige forventninger og krav til utøvere av dette partiet. Først og fremst må utøverne innstilles på tydelige teoretiske rammeverk som skal gjennomgås og arbeides aktivt med. Trenerne vil presentere konkrete opplegg som utøverne må være forberedt til. Det kan i noen tilfeller innebære «hjemmelekser» eller forberedelse av annen art. Det anbefales også i høyeste grad at utøvere som melder seg på har et fortrolig forhold til Overwatch og er godt bevandret med spillet og de ulike helter, kart og moduser.  

Dersom du ikke drives av konkurranseraspektene tilbys Fun Games som et alternativt tilbud som vil appellere mer til «casual gaming» innen trygge og faste rammer.