Revheimsveien 128, 4043 Hafrsfjord
+47 990 16 789

Informasjon om Einherjar eSport

Einherjar eSport tilbyr barn og ungdom eSport- og fysisk trening i regi av personell med høy kompetanse innen spillpedagogikk og idrett. Alle aktiviteter foregår på Revheim skole i eSport-rommet i 2. etasje og i gymsalen/utendørs.

Det er ingen krav til spillerfaring for å delta.

Vi har pr i dag 8 spillpedagoger som er våre faste eSport-trenere.

eSport-delen består av strategi- og teoridel, innføring i «good game» (GG) og selve treningen i spillet.

Den fysiske treningen har fokus på GG, og vil ikke være av konkurrerende art. Vi har fokus på gleden og samarbeid i fysisk aktivitet, samt teambuilding.